We are Meaning


Seria kolaży / portretów do eseju „We are Meaning” Ayouba Qanira. Z którym współpracowałem już przy projekcie „Duke Rising”. 

Series of collages / portraits for Ayoub Qanir's „We are Meaning” essay. We worked together before and created „Duke Rising” project.

Acapulco

Dla meksykańskiego magazynu La Peste. O katastrofach w Acapulco.
-
For the Mexican La Peste Magazine. About disasters in Acapulco.

Ogarnij Miasto / Get Your Head Around The City (Tricity)

Oto moje ilustracje do Ogarnij Miasto/Get Your Head Around the City, świetnego przewodnika po ciekawych, alternatywnych miejscach Trójmieście. W końcu się ukazał 

My illustrations for Ogarnij Miasto/Get Your Head Around the City, terrific city guide to interesting and alternative places in Tricity (Gdańsk, Gdynia, Sopot in Poland).
_
You can get the city guide from http://ogarnijmiasto.com.pl/ it is in Polish and English.

Znak Magazine Christmas illustrationMoja ilustracja w najnowszym Znaku. Jest to ilustracja świąteczna, pokazująca Jezusa jako dziecko urodzone w rodzinie żydowskiej czyli inaczej niż na typowych przedstawieniach świątecznych.

My illustration in the Znak Magazine (Poland). This is a christmas illustration shows Jesus as a child born in jewish family, a little bit different than on most of christmas scenes.

Fables for robots - posters / Bajki Robotów - plakaty


W hołdzie Stanisławowi Lemowi przygotowałem serię plakatów do jego "Bajek Robotów". Jedna ilustracja do jednego opowiadania. To jest pierwsza część projektu, ponieważ zrobię jeszcze 9 plakatów.

In homage to Stanisław Lem I made a series of posters for his „Fables for robots” book. One poster for one short story. This is first part of the project, because finally I am planning to make 9 posters more.Wlepka dla 5 edycji Need For Street Festival. Wariacja na temat tegorocznego motywu.

Sticker for the 5th edition of Need For Street Festival (Warsaw, Poland). It is variation about key visual of this edition.Key visual by HOPA studio

Szafa, Czajnik, Obwodnica - Rozmowy z obcokrajowcami / Wardrobe, Kettle, Ring Road - Talks with Foreigners

Dzisiaj (08.10.2013) odbyła się premiera książki Doroty Karaś pt. "Szafa, Czajnik, Obwodnica - Rozmowy z obcokrajowcami", do której zaprojektowałem okładkę. Książka zawiera szereg wywiadów z obcokrajowcami mieszkającymi na stałe w Gdańsku. Wydana została przez Oficynę Gdańską.

Dorota Karaś' book "Wardrobe, Kettle, Ring Road - Talks with foreigners" with cover designed by me. The book contains a series of interviews with foreigners living permanently in Gdańsk, Poland.

Sawa

Sawa for Ogarnij Miasto exhibition.

Duke Rising Posters

Seria 4 plakatów, które wykonałem dla i we współpracy z Ayoubem Qanirem. Amerykańskim scenarzystą, reżyserem i projektantem. Wszystkie ilustracje bazują na napisanej przez niego historii "Duke Rising". 

 • STRESZCZENIE
  Duke, młody mężczyzna dążący do odkrycia swojej prawdziwej tożsamości i pochodzenia. Zafascynowany inżynierią i wyścigami motocyklowymi. On i jego przyjaciel robot, Ragnarok, żyją w berberskiej wiosce Touggana, głęboko na marokańskiej pustyni, przygarnięci przez lokalnego mędrca.
  Nieświadomy i zaintrygowany swoją przeszłością, Duke staje się uwikłany w nieczystą rozgrywkę między berberańskimi piratami a grupą tajemniczo ubranych mężczyzn, którzy są gotowi do przechwycenia go i dostarczenia do Legionu Siedmiu. 
  WŁASNOŚĆ TRANSIENT FILMS LLC © 2013 ALL RIGHTS RESERVED


The series of 4 posters I made for and in collaboration with American film writer, director and industrial designer Ayoub Qanir. All illustrations are basing on his story "Duke Rising". 


 • SYNOPSIS
  Duke, a young man on a quest to uncovering his true identity and origins.
  Facinated by mechanical engineering and motorcycle racing, Duke and his robot-friend, Ragnarok, both live in the Berber village of Touggana, deep in the Moroccan desert, adopted by local wisemen.
  Unaware, yet intrigued by his past, Duke finds himself entangled in a shadowy operation between Berber pirates and a group of mysterious suited men who are out to capture and deliver him to The Legion of Seven. 
  PROPERTY OF TRANSIENT FILMS LLC © 2013 ALL RIGHTS RESERVED


Sketches